nieuws

Pleidooi voor experiment met huurkorting

Geen categorie

Tien woningcorporaties verspreid over het land willen volgend jaar gaan experimenteren met huurkortingen.

Volgens directeur Jim Schuyt van De Alliantie in Huizen wordt de scheefgroei op de woningmarkt zo rechtgetrokken.Als minister Dekker van Volkshuisvesting de huurprijzen straks gaat liberaliseren, wordt de situatie op de markt steeds schrijnender, stelt Schuyt. Hij wil in het experiment de huren optrekken tot de maximaal redelijke huurprijs. Nieuwe huurders met een hoog inkomen moeten dan de volledige prijs betalen, huurders met lage inkomens krijgen een korting. De corporaties overwegen het inkomen van de huurders vervolgens elke vijf jaar opnieuw te meten. Het voordeel van dit plan is dat er minder schrijnende situaties op de woningmarkt zullen ontstaan. Op dit moment wordt 30 procent van de sociale woningbouw bewoond door mensen met een bovenmodaal inkomen. Niet alleen kan met het plan het ontstaan van achterstandswijken worden voorkomen; traditioneel duurdere wijken kunnen zo ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen met lagere inkomens.Wat Schuyt betreft is het kortingensysteem een eerste stap op weg naar een fiscale regeling waarin ook de huursubsidie en de hypotheekaftrek worden opgenomen. De politiek zou kunnen bepalen dat mensen bijvoorbeeld niet meer dan 20 procent van hun inkomen aan woonlasten kwijt mogen zijn. Wie daar boven komt krijgt een aftrekpost, stelt Schuyt voor.De tien leden van Het Netwerk van Maatschappelijk Ondernemende Corporaties willen volgens Schuyt in principe beginnen op een stuk of zes plaatsen in Nederland. Welke dat zijn is nog niet bekend, maar wat hem betreft doet zijn corporatie mee met woningen in Amersfoort. Volgens Schuyt moet het bij wijze van experiment, omdat het volgens de huidige wet niet kan. Er is al overleg geweest met ambtenaren van het ministerie van VROM, maar de corporaties hebben nog geen officiële aanvraag ingediend.     

Reageer op dit artikel