nieuws

planbureau wijt woningtekort aan vinex-beleid

Geen categorie

Het rijksbeleid voor de inrichting van Nederland tussen 1995 en 2004 heeft deels tot het huidige tekort aan woningen geleid.

Het Ruimtelijk Planbureau constateert na onderzoek dat gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars veel tijd nodig hadden om aan het nieuwe beleid te wennen, hetgeen ten koste ging van de woningbouw. Vooral gemeenten hebben destijds moeten wennen aan de hun toegewezen nieuwe regiefunctie. De onderzoekers adviseerden daarom maandag in hun rapport ‘Woningproductie ten tijde van Vinex’ de bouwwereld voorlopig met rust te laten en niet op te zadelen met ‘verdere institutionele wijzigingen’. Het ruimtelijk beleid van 1995 tot 2004 werd beschreven in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). Hierin zijn ook de bekende Vinex-locaties als Leidsche Rijn bij Utrecht, Delfgauw bij Pijnacker en Carnisselande bij Barendrecht aangewezen. Het beleid, dat inzette op meer nieuwe woningen, kwam door een andere rolverdeling bij de ontwikkeling van bouwlocaties pas laat op gang. ‘Met name in dichtbevolkte provincies in het midden en westen van het land bleef de uitbreiding van de woningvoorraad achter bij de doelen die waren gesteld’, aldus het Planbureau. Ook de keuze voor een (beperkt) aantal grote Vinex-locaties heeft de nieuwbouw vertraagd. De grote bouwprojecten vergen immers een lange voorbereidingstijd. Het Vinex-beleid heeft deels het woningtekort veroorzaakt. Dat er nu vooral veel te weinig huurhuizen en goedkope woningen zijn, komt ook doordat gemeenten en projectontwikkelaars tussen 1995 en 2004 het aandeel (duurdere) koopwoningen in het totale bouwplan fors hebben verhoogd. Met de dure huizen verdienden zij de hoge ontwikkelingskosten terug. Het huidige tekort op de woningmarkt is becijferd op 2,5 procent. Minister Dekker (VROM) wil dat tekort in 2010 hebben teruggebracht tot 1,5 procent. Het Vinex-beleid is inmiddels opgevolgd door de Nota Ruimte. Meer nog dan voorheen krijgen gemeenten en provincies hierin onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ de touwtjes in handen bij de inrichting van Nederland.

Reageer op dit artikel