nieuws

PDV/GDV-platform vecht tegen spruitjeslucht rond weidewinkels

Geen categorie

Volgens het onlangs opgerichte Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestiging Platform (PDV/GDV-platform) zijn veel gemeenten en provincies nog altijd ten onrechte uiterst terughoudend als het gaat om de vestiging van weidewinkels.

Maar het platform heeft zijn hoop gevestigd op de Nota Ruimte van minister Dekker van VROM.Het PDV/GDV-platform, een initiatief van de Amsterdamse projectontwikkelaar Klaas Bakker, is enkele maanden geleden opgericht uit onvrede met het ‘betuttelende beleid voor PDV/GDV-vestigingen dat de spruitjesgeur uitademt.’ De ongeveer vijftien deelnemers zijn werkzaam in winkelketens, vastgoedontwikkeling, makelaardij, advisering en dergelijke. De Nota Ruimte besteedt volgens Bakker maar weinig aandacht aan de detailhandel. Toch gaat het om belangrijke vernieuwingen. Cruciale mijlpaal in die nota is volgens hem de zin: ‘Het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-locatiebeleid) en het locatiebeleid voor perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV/GDV-beleid) worden vervangen door een integraal locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen.’ Al in 2000 spraken de regering en de Tweede Kamer zich uit voor een nieuw locatiebeleid voor de detailhandel. In het kader van de operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit was het oude beleid als achterhaald beoordeeld. Op bedrijventerreinen aan de rand van gemeenten mochten zich vóór 2000 alleen bouwmarkten, meubelzaken en dergelijke vestigen. Nieuwe winkelformules – zoals voor de verkoop van computers, audio en video – waren op die locaties niet toegestaan.Volgens het platform zijn er anno 2004 nog veel gemeenten en provincies, vooral in de Randstad, die het oude beleid nog steeds voortzetten.Het PDV/GDV-platform vindt dat de overheid in bestemmingsplannen alleen behoort te bepalen waar winkels zich mogen vestigen. Wat de omvang van de winkels zou moeten zijn en wat die winkels verkopen, is geen zaak van de overheid.     

Reageer op dit artikel