nieuws

pcm en multi eens over parooldriehoek

Geen categorie

PCM Uitgevers en Multi Vastgoed hebben overeenstemming bereikt in het geschil over het nog te ontwikkelen kantoorpand in de zogenaamde Parooldriehoek in Amsterdam.

Dit betekent dat de gelegde beslagen door Multi Vastgoed op PCM worden opgeheven en dat PCM zich niet zal herhuisvesten aan de Wibautstraat in Amsterdam. Over de exacte inhoud van de gemaakte afspraken worden geen verdere mededelingen gedaan.Het uitgeversconcern PCM en Multi Vastgoed hadden vorige week van de rechter een week uitstel gekregen om hun conflict te schikken. PCM en Multi waren al jaren in gesprek over nieuwbouw aan het Wibautplantsoen in Amsterdam. Toen bekend werd dat PCM in gebouw Init in Amsterdam nieuwe kantoorruimte had gehuurd voor zijn redacties, voelde Multi zich benadeeld. De ontwikkelaar liet vervolgens beslag leggen op aandelen van de facilitaire dochterondernemingen van PCM. Deze beslaglegging was weer de oorzaak van problemen bij een mogelijke herfinanciering van PCM Uitgevers voor een bedrag van 130 miljoen euro. Plannen voor een eventuele nieuwbouw van PCM aan de Wibautstraat gaan terug naar de tijd van het beursgenoteerde Amstelland. Al sinds 1997 circuleren er plannen om op de locatie tussen Wibautstraat, de er langs lopende spoorlijn en de Vrolijkstraat een nieuw complex te bouwen. Maar Amstelland, het latere beursgenoteerde AM en nu dus Multi Vastgoed (na de splitsing van AM in AM Wonen en Multi Vastgoed begin dit jaar) zijn het met PCM nooit eens kunnen worden over de nieuwe ontwikkeling. PCM zou namelijk aanzienlijk minder meters willen afnemen dan aanvankelijk was afgesproken.PCM besloot daarom een maand geleden uit te wijken naar een andere locatie in Amsterdam en sloot een huurcontract af voor 15.500 m2 in het Init-gebouw aan de Czaar Peterstraat. In dit gebouw van Heijmans zullen eind van dit jaar de redacties van de Volkskrant en Trouw worden gehuisvest. Multi Vastgoed, dat door Rem Koolhaas een nieuwe kantoortoren aan de Wibautstraat heeft laten tekenen, vreesde daarom dat PCM de Wibautstraat voorgoed de rug toe keert en claimde een schade van 25 miljoen euro.Voor Multi is met de schikking de kous af. Multi heeft geen grondpositie op de Wibautstraat. Aangenomen mag worden dat de Amsterdamse deelraad Oost/Watergraafsmeer nu met nieuwe plannen zal komen voor de herontwikkeling van de Parooldriehoek. Een woonbestemming lijkt nu de meest voor de hand liggende bestemming.

Reageer op dit artikel