nieuws

Partijen eens over route naar nieuw huurbeleid

Geen categorie

Minister Dekker van VROM streeft naar een nieuw huurbeleid per 1 juli 2005.

Als eerste stap heeft zij gisteren convenanten gesloten met de vertegenwoordigers van huurders en verhuurders: Aedes vereniging van woningcorporaties, IVBN vereniging van institutionele beleggers in vastgoed, Vastgoedbelang vereniging van eigenaren en beleggers en de Nederlandse Woonbond vereniging van huurders.In de convenanten zijn afspraken gemaakt over het proces om tot een nieuw huurbeleid te komen. Eind mei zal Dekker haar beleidsnotitie aan de Tweede Kamer aanbieden.In oktober van het vorige jaar constateerde zij verschillende problemen op de woningmarkt. Starters, studenten, ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen moeilijk aan een woning komen. Een verruiming van het huurbeleid kan volgens de minister een belangrijke impuls vormen om de woningmarkt weer in beweging te krijgen en investeringen in de huursector op gang te brengen. De zorg voor de betaalbaarheid voor huurders met een laag inkomen is en blijft daarbij een harde voorwaarde.

Reageer op dit artikel