nieuws

Paarlberg sleept De Telegraaf voor Raad van Journalistiek

Geen categorie

Jan-Dirk Paarlberg, directeur en mede-eigenaar van de Merwede Groep, heeft officieel bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend tegen De Telegraaf vanwege een publicatie van 14 augustus jongstleden.

In deze publicatie over ‘Willem Endstra’s criminele erfenis’ wordt melding gemaakt van een ‘innige relatie tussen Jan-Dirk P. met Willem H’. Het gaat hier om de Heineken-ontvoerder Willem Holleeder. In het artikel wordt beweerd dat een boerderij van Paarlberg door Holleeder van beveiligingscamera’s zou zijn voorzien en dat Paarlberg de laatste maanden voor de dood van Endstra nog zaken met de laatste zou hebben gedaan. In zijn toelichting naar de Raad voor de Journalistiek laat Paarlberg weten, dat beide feiten aantoonbaar onjuist zijn. ‘De beveiliging waarover gerept wordt, is gedaan door de onderneming FB Beveiligingen uit Purmerend. Van transacties vlak voor het overlijden van de heer Endstra is geen sprake geweest.’ Paarlberg is van mening dat De Telegraaf hem groot onrecht heeft aangedaan, onder meer door opnieuw een foto van hem met zwart balkje voor de ogen bij het artikel te plaatsen alsook een foto van de boerderij, die op dit moment wordt verhuurd. De Telegraaf wordt ook verweten geen hoor- en wederhoor te hebben toegepast. De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor burgers die klachten hebben over journalistieke activiteiten en niet (of niet alleen) de gang naar de rechter wensen. Het onafhankelijke college buigt zich vooral over de vraag of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of een medium met een publicatie of uitzending ‘geen grenzen heeft overschreden van wat, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’. Als de Raad tot een uitspraak is gekomen, wordt verzocht deze in het betreffende medium te publiceren. De uitspraak wordt ook integraal op de website van de Raad geplaatst en een samenvatting van de uitspraak wordt in het vakblad De Journalist gepubliceerd. De samenvatting van de uitspraak wordt eveneens verzonden aan het nationale persbureau ANP en diverse media.     

Reageer op dit artikel