nieuws

Overtreding bestemmingsplan in economisch strafrecht

Geen categorie

Overtredingen van het bestemmingsplan kunnen voortaan strenger worden bestraft.

Door een wetswijziging van 13 september 2004 vallen bestemmingsplanovertredingen nu onder het economische strafrecht.Overtredingen van het bestemmingsplan vallen vanaf die datum onder de Wet op de economische delicten. Strafrechtelijk optreden is mogelijk bij overtredingen waarvan de gevolgen niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is het kappen van houtwallen. Ook bij overtredingen die zich telkens weer herhalen (zoals permanente bewoning van recreatiewoningen) en kortdurende overtredingen (zoals detailhandelsactiviteiten in loodsen) is strafrechtelijk optreden mogelijk.Voor de bewijsvoering kan nu gebruik worden gemaakt van de specifieke opsporingsbevoegdheden van de politie. De Wet op de economische delicten biedt de mogelijkheid bij een boete opleggen rekening te houden met het economisch voordeel dat de overtreder heeft behaald. Bij een overtreding kan nu een boete worden opgelegd van maximaal 45.000 euro, voorheen was dat 11.250 euro. Ook biedt de wet de mogelijkheid de verplichting op te leggen om op eigen kosten de gevolgen van het delict goed te maken.     

Reageer op dit artikel