nieuws

‘overheidsbeleid bedrijventerreinen achterhaald’

Geen categorie

De VROM-raad wil een robuuste vernieuwing van de huidige praktijk van bedrijventerreinenplanning.

Daarmee kan volgens de raad een hogere kwaliteit en meer economisch voordeel van bedrijventerreinen worden bereikt. De vernieuwing vraagt om regionale samenwerking van overheden en om betere samenwerking met ondernemers en andere marktpartijen. Die moeten zowel de ontwikkeling als het langetermijnbeheer van terreinen op zich kunnen nemen. ‘Het roer moet en kan om’, zo is de boodschap van het advies Werklandschappen, een regionale strategie voor bedrijventerreinen. Het advies werd gisteren door de VROM-raad aangeboden aan minister Dekker van VROM.Gemeenten bieden nu grond zo ruim en zo goedkoop aan dat verhuisbewegingen van ondernemers naar nieuwe terreinen en extensief grondgebruik worden uitgelokt en de bestaande terreinen snel verouderen. In de ogen van de VROM-raad is regionale samenwerking noodzakelijk om dit patroon te doorbreken. Om dit te stimuleren kan het Rijk onder voorwaarden de overdrachtsbelasting bij herstructurering afschaffen, zo is het voorstel. Regionale samenwerking biedt nog meer voordelen. Het schept kansen om afspraken te maken over herstructurering van terreinen in de regio, over een gedifferentieerd aanbod van typen werklandschappen, en het is bovendien een belangrijke voorwaarde voor regionale verevening tussen oude en nieuwe terreinen. In de regionale strategie moeten gemeenten niet alleen meer met elkáár samenwerken, maar moeten zij ook meer ruimte geven aan ontwikkelaars, beleggers en ondernemers om hun verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg op en rond werkgebieden op te pakken.Overheden moeten streven naar functiemenging op bestaande én op nieuwe terreinen. Juist de combinatie van werken met andere functies biedt kansen voor duurzame en levendige (woon)werklandschappen. Een meer flexibele wetgeving voor milieuzonering kan de ontwikkelingsdynamiek versterken. Voor hindergevende bedrijvigheid blijven aparte terreinen nodig, die dan wel verboden zijn voor bedrijven die wél in bebouwd gebied kunnen worden ingepast.

Reageer op dit artikel