nieuws

oppositie tegen huurbeleid dekker zwelt aan

Geen categorie

De oppositie tegen het nieuwe huurbeleid dat op 1 juli moet ingaan, dijt uit.

Onder woningcorporaties is het verzet zo groot dat de ledenraad van de koepelorganisatie Aedes op 15 maart de finale beslissing moet nemen, zei Aedes-voorzitter Willem van Leeuwen gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.Naar zijn inschatting steunt minder dan de vereiste twee derde meerderheid van de Aedes-achterban de plannen, waarover minister Dekker (Volkshuisvesting) het ook al aan de stok heeft met de Kamer. Daarom moet de ledenraad de doorslag geven. De kritiek spitst zich toe op de ‘betaalbaarheidsheffing’, die alle verhuurders van woningen moeten betalen aan minister Dekker voor het financieren van de huurtoeslag (vroeger huursubsidie). In ruil daarvoor mogen zij de huren van een groter deel van hun woningen extra verhogen. In de hoorzitting bestempelden corporatiedirecteuren en commerciële verhuurders de heffing als een belastingaanslag. Zij waarschuwden voor juridische procedures, tot aan het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.Aedes raadpleegt deze week de iets meer dan vijfhonderd aangesloten corporaties. Volgens Van Leeuwen vindt een groot deel het ‘oneerlijk dat een deel van de samenleving opdraait voor een algemene maatregel.”Een kleine groep wordt aangeslagen voor wat nu wordt betaald uit de algemene middelen,’ stelde ook voorzitter Tommel van Vastgoed Belang, een vereniging van beleggers. Van Leeuwen zei echter nog wel achter de huurplannen te staan, onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat de heffing tijdelijk is (tot 2010) en dat de koppeling aan een ruimer huurbeleid wettelijk wordt verankerd. Aan de afgesproken bijdragen mag verder niet worden getornd.

Reageer op dit artikel