nieuws

?ook financiËle steun voor projectontwikkelaars’

Geen categorie

Commerciële projectontwikkelaars en investeerders moeten gebruik kunnen maken van dezelfde financiële ondersteuning van de overheid als corporaties.

Dat zegt Aedes-directeur Peter Boerenfijn in Cobouw. ‘Doen ze dat onder dezelfde voorwaarden als wij, dan is dat voor ons bespreekbaar.’ Tot nu toe kunnen alleen toegelaten instellingen gebruik maken van financiële ondersteuning van de overheid bij de bouw van sociale huurwoningen. Aedes stelt voor om die voorwaarde te schrappen. ‘Wat ons betreft hoef je geen toegelaten instelling te zijn om toch een beroep te kunnen doen op het WSW’, stelt Boerenfijn. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt corporaties in staat om tegen lage rentes geld te lenen door borg te staan voor de kredieten die corporaties afsluiten. Op haar beurt staat de Nederlandse overheid garant voor de leningen. Door de dubbele dekking wordt het risico en daarmee de rente op de leningen uitzonderlijk laag. Voorwaarde voor aansluiting bij het WSW is wat Boerenfijn betreft wel dat een commerciële verhuurder of projectontwikkelaar dezelfde lasten krijgt opgelegd als ware hij een toegelaten instelling. Boerenfijn: ‘Zolang de WSW-borging loopt, moeten zij net als corporaties premie betalen en de woningen onder de marktprijs aanbieden. Tussentijds uitstappen, om zo te profiteren van de lage rente van het WSW, mag niet.’ Stapt een commerciële partij toch tussentijds uit, dan stelt Boerenfijn voor om het via het WSW verkregen geld in ander maatschappelijk vastgoed te investeren, bijvoorbeeld in scholen of zorgcentra. De projectontwikkelaars hoeven dus niet formeel een toegelaten instelling te worden, maar materieel moet het vermogen dezelfde beklemming krijgen, dus alleen ingezet kunnen worden voor maatschappelijke taken.

Reageer op dit artikel