nieuws

ontwerprisico ontwikkelaar verzekerbaar

Geen categorie

Verzekeringsmakelaar Aon Nederland biedt sinds 1 oktober een verzekering aan die het excedent ontwerprisico voor projectontwikkelaars afdekt.

Deze verzekering biedt projectontwikkelaars de mogelijkheid om risico’s, zoals schade door constructeurs- of ontwerpfouten af te dekken. Tot op heden was geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid zo’n dekking te bieden.Projectontwikkelaars hebben vaak te maken met diverse partijen, zoals de architect, de constructeur of de ingenieur. Deze partijen beperken hun beroepsaansprakelijkheidsrisico tot een gelimiteerd bedrag, meestal maximaal tot hun honorarium. Hierdoor blijft een groot beroepsaansprakelijkheidsrisico bestaan. Dit zogenoemde excedentrisico komt op het conto van de projectontwikkelaar. De nieuwe verzekering dekt het verschil tussen het door de diverse partijen verzekerde gelimiteerde bedrag en het bedrag van de werkelijke schade.Schade, voortvloeiend uit fouten van ingeschakelde derden als constructeurs, ingenieurs, architecten, is daarmee beter gedekt. De projectontwikkelaar die deze aansprakelijkheidsverzekering koopt, is zowel verzekeringnemer als potentiële eiser. De verzekering dekt immers de schade die de projectontwikkelaar zelf lijdt door een fout van derden. De verzekering is volgens Aon ook geschikt voor woningcorporaties, vastgoedbedrijven en institutionele beleggers.

Reageer op dit artikel