nieuws

onderzoek: locatie bepalend voor bar kantoren

Geen categorie

De locatie is verreweg de meest invloedrijke factor bij het bepalen van de hoogte van het BAR, het bruto aanvangsrendement, van kantoren.

Daarbij is de kwaliteit van de omgeving van groot belang, maar ook het type locatie (woonwijk, kantorenlocatie, bedrijventerrein of centrumlocatie) heeft veel invloed. Dit is de belangrijkste conclusie van een gezamenlijk onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en DTZ Zadelhoff. De onderzoekers hebben 74 transacties geanalyseerd, die tussen 2004 en het voorjaar van 2006 in de Randstad tot stand zijn gekomen. De transacties zijn op 42 variabelen onderzocht. Beleggers, zo blijkt verder, zijn bereid aanzienlijk meer te betalen voor een kantoor met een relatief dure parkeervoorziening als een parkeerkelder dan voor een locatie met parkeren langs de openbare weg. Een parkeerkelder wordt gezien als een indicator voor een kwalitatief hoogwaardige omgeving. Het onderzoek biedt aanwijzingen voor een prijscorrectie, wanneer sprake is van zwerfvuil op de locaties. Dit lijkt een aanzienlijk hoger BAR tot gevolg te hebben. Voor beleggers komt het gebouw zelf na de locatie op de tweede plaats. Opvallend is, dat tegen de verwachting in, het aantal huurders en de sector waartoe de huurder behoort, geen enkele invloed uitoefenen op de prijsvorming bij beleggingstransacties. Voor de lengte van de huurcontracten ontstaat een genuanceerd beeld. De beleggers richten zich vooral op panden met lange resterende huurcontracten. Voor deze lang verhuurde panden betalen ze vaak meer, maar dit verschil in prijs wordt gecompenseerd door hogere huurinkomsten. Het BAR wijkt daardoor niet significant af van de overige onderzochte kantoortransacties.

Reageer op dit artikel