nieuws

omgevingsvergunning kan snel ingevoerd worden

Geen categorie

Gemeenten moeten kennis opdoen over de omgevingsvergunning, deze met elkaar delen en samenwerken.

Dit is vooral een kwestie van goed organiseren en bedrijfscultuur. Wordt dit goed geregeld, dan kan de omgevingsvergunning in 2008 snel ingevoerd worden. Dat was de boodschap van minister Dekker tijdens de workshop Omgevingsvergunning op het VNG-congres (Vereniging van Nederlandse gemeenten) van 13 juni.Het invoeren van de omgevingsvergunning vraagt om investeringen. Niet alleen financieel. Van het gemeentebestuur vraagt het commitment en overtuiging om deze verandering met kracht op te pakken. En het ambtelijk apparaat moet kennisnemen van de Wabo-regelgeving (Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht = omgevingsvergunning). Ook moet de gemeentelijke organisatie worden aangepast en de vaardigheden van vergunningverleners en handhavers worden bijgespijkerd. Kern van de zaak is wel dat de reductie van administratieve lasten niet mag leiden tot een toename in bestuurlijke lasten. Dat is een maatschappelijke opdracht aan de hele overheid: Rijk en gemeenten samen.

Reageer op dit artikel