nieuws

OESO kritisch over aftrek hypotheekrente

Geen categorie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) pleit in het nieuwste landenrapport over Nederland voor geleidelijke afschaffing van de aftrek van hypotheekrente.

Daardoor ontstaat ruimte om de belastingheffing op arbeid te beperken. Onlangs morrelden ook Nederlandse bankiers in een rapport aan deze aftrekpost, maar een meerderheid in politiek Den Haag wil er niet van weten. De OESO, waarin dertig industrielanden zijn verenigd, stelt in het rapport dat Nederland de laatste jaren door een dieper dal is gegaan dan de meeste andere Westerse economieën en dat de economische groei in de komende jaren zal achterblijven bij de geraamde groei. De aftrek van de hypotheekrente wordt gezien als een van de oorzaken.De hypotheekrenteaftrek is van invloed op de prijzen van de huizen en kan daardoor de uitschieters in de pieken en dalen van onze economie versterken. Een geleidelijke vermindering van de aftrek brengt de economie in een rustiger vaarwater, maar de OESO vindt het belangrijker dat dit ‘de basis voor belastingheffing kan verbreden, zodat de belasting op arbeid wordt beperkt’. De OESO juicht de plannen van het kabinet rond de WAO en vroegpensioen toe, maar waarschuwt ook dat het zogenoemde levensloopsparen aan voorwaarden moet worden gebonden om te voorkomen dat dit massaal wordt ingezet voor vervroegd uittreden.De organisatie noemt als zwakke plekken van Nederland niet alleen dat mensen op te jonge leeftijd stoppen met betaald werk, maar ook dat het aantal gewerkte uren per jaar het laagste is van alle OESO-landen. Bovendien moet de arbeidsproductiviteit omhoog. Bevorderen van concurrentie wordt gezien als een belangrijk middel om bedrijven aan te zetten tot productiviteitsgroei. De OESO pleit daarom voor grotere bevoegdheden voor de kartelwaakhond NMa en voor het opheffen van regels die concurrentie in de vrije beroepen beperken.

Reageer op dit artikel