nieuws

NVM kritisch over Nota Ruimte

Geen categorie

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vindt dat de Nota Ruimte onvoldoende aangeeft hoe het beleid moet worden uitgevoerd.

Dat schrijft de brancheorganisatie in een schriftelijke reactie op de vorige week gepubliceerde nota van minister Dekker. Hierin is de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 is vastgelegd.De NVM onderschrijft het uitgangspunt van de Nota Ruimte: regel decentraal wat decentraal kan en beperk de centrale regie tot het noodzakelijke. Algemeen voorzitter van de NVM, Oscar Smit, vraagt zich echter af of dit in de praktijk ook haalbaar is. Nog niet alle provincies zijn volgens hem volledig ingericht op het uitvoeren van een sterk en meer decentraal beleid. Volgens Smit zal de centrale regie vanuit de overheid zich moeten concentreren op het concreet aanwijzen van gebieden waarbinnen ontwikkeling mogelijk is.Smit geeft aan dat het van het grootste belang is dat de ontwikkelingen en veranderingen in met name het buitengebied op een goede manier worden gestuurd, omdat er anders geen landelijk gebied meer overblijft. NVM Agrarisch Onroerend Goed geeft in een aparte visienota ‘Herbestemming van het buitengebied’ aan dat maatwerk mogelijk moet zijn om de gewenste kwaliteitsverbetering van het buitengebied tot stand te brengen.

Reageer op dit artikel