nieuws

NVB/Twynstra Gudde willen woningen in oude kantoren

Geen categorie

‘Maak het makkelijker oude, overtollige kantoorruimte om te bouwen tot woningen’.

Deze boodschap gaven gisteren de NVB Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers en het adviesbureau Twynstra Gudde aan minister Dekker van VROM. De twee partijen overhandigden de bewindsvrouw het onderzoeksrapport ‘Van werken naar wonen’, waarin zij voor deze transformatie een lans breken. Dit kantorenmarktonderzoek van NVB en Twynstra Gudde is gebaseerd op een grootschalige enquête onder het bedrijfsleven en de overheid. De enquête is door Stogo onderzoek + advies uitgevoerd. De leegstand in de kantorensector is enorm. In twee jaar tijd nam het aantal niet gebruikte meters ruimte met de helft toe. Er is nu 5,5 miljoen vierkante meter beschikbaar. NVB en Twynstra schetsen een zeer somber beeld van de kantorenmarkt. In nu leegstaande gebouwen kunnen ruim 300.000 werkplekken worden ingericht. Het valt niet te verwachten dat de beroepsbevolking in korte tijd met dit aantal groeit. Volgens de twee organisaties laat de huidige kantorenmarkt zich vergelijken met een overvolle fruitschaal: het lekkerste en vervolgens iets mindere fruit wordt er vanaf gehaald, terwijl de echt rotte appels en peren blijven liggen. De huidige kantorenmarkt lijdt aan dit fruitschaalsyndroom. Veel kantoren zijn zo oud en gedateerd dat er nooit een nieuwe gebruiker meer voor zal zijn te vinden. De kantorenmarkt is vooral een vervangingsmarkt geworden. Van de gebruikers heeft 13 procent plannen om de komende drie jaar te verhuizen. Historisch gezien is dat een erg laag percentage. Bij transacties gaat het vaak om vervanging. Daarnaast zijn ze het gevolg van reorganisaties, waarbij soms meer meters worden achtergelaten dan er in een nieuw pand worden betrokken. NVB en Twynstra pleiten voor een tweesporenbeleid. Enerzijds zal er veel oude en kansloze ruimten uit de markt moeten worden gehaald door sloop, renovatie of transformatie tot bijvoorbeeld woningen. Anderzijds is het van belang dat de nieuwe kantoren die nog worden toegevoegd, aansluiten bij de wensen van de kantoorgebruiker. Er zal dus altijd nieuwe kantoorruimte worden bijgebouwd in het belang van de economie. Voor het transformeren van structureel leegstaande kantoren bestaat bij marktpartijen, zoals ontwikkelaars, wel degelijk belangstelling. Om per jaar tot substantiële aantallen te komen moet de overheid een handje helpen. De regelgeving moet eenvoudiger worden en wellicht kunnen er belastingvoordelen komen om de verbouw van kantoren tot woonruimte te stimuleren. Tegelijkertijd moeten beleggers eerder erkennen dat hun bezit niet meer de waarde heeft van een kantoorpand en besluiten het af te waarderen, aldus NVB en Twynstra Gudde.     

Reageer op dit artikel