nieuws

Nota Ruimte: economie en natuur krijgen de ruimte

Geen categorie

Schiphol moet verder kunnen groeien. Daarom zijn binnen bepaalde grenzen

geen nieuwe woningbouwlocaties toegestaan. Verder moet de Amsterdamse Zuidas een internationale toplocatie worden. Voor de uitbreiding van die andere mainport, de haven van Rotterdam, moet 300 hectare bedrijventerrein vrij komen aan de noordrand van de Hoeksche Waard. Dat blijkt uit de toelichting van de bij de Nota Ruimte betrokken ministeries van VROM, Landbouw, Verkeer en Economische Zaken. Het kabinet gaf afgelopen vrijdag al het groene licht voor de Nota Ruimte, die de basis legt voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2030. Veel van de plannen waren de afgelopen maanden uitgelekt. Gemeenten krijgen de ruimte om voor hun eigen bevolkingsaanwas te bouwen. Ze moeten echter ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid. In de nota staat verdere economische ontwikkeling voorop, vooral van de Randstad, verschillende andere steden en op het platteland. Het kabinet heeft ook de Agenda Vitaal Platteland vastgesteld. Net als de Nota Ruimte spitst de bijbehorende Agenda zich toe op economische ontwikkeling en aandacht voor groen. In de Agenda vestigt het kabinet nadrukkelijk de aandacht op het behoud van bibliotheken, sportverenigingen en andere sociale voorzieningen in de dorpen. De rode draad daarbij is ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. ‘Het Rijk heeft niet de wijsheid in pacht, laat staan alle oplossingen klaarliggen’, staat te lezen in de lijvige nota.Wat betreft het groen ligt de nadruk op het realiseren van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarbij wijst het Rijk twintig nationale landschappen aan zoals Gelderse Poort, Zuid-West Zeeland en Limburgs Heuvelland, waarvoor de provincies verantwoordelijk worden. Qua investeringen is er voor de periode 2011-2020 meer dan 20 miljard euro nodig. Daarbij zijn nog niet de gelden opgeteld die nodig zijn voor nieuwe wegen en andere verkeersprojecten. Het kabinet werkt nog aan de Nota Mobiliteit, die vlak na de zomer uitkomt. Aanvankelijk zou dat half juni zijn.

Reageer op dit artikel