nieuws

NMa kan binnenkort harder optreden

Geen categorie

Per 1 mei krijgt de kartelpolitie de mogelijkheid om privé-woningen binnen te vallen.

De boete voor bedrijven die niet meewerken aan een onderzoek, wordt verder verhoogd naar 1 procent van de jaaromzet van de onderneming. Het is niet toevallig dat minister Brinkhorst van Economische Zaken die datum heeft gekozen voor het ultimatum aan de bouw, schrijft Cobouw. Het is namelijk de bedoeling dat aannemers voor 1 mei schaduwboekhoudingen en ander bewijsmateriaal voor prijsafspraken ‘vrijwillig’ inleveren bij de NMa. Wie dat niet doet, loopt het risico te worden uitgesloten van overheidsopdrachten. De wijziging van de Mededingingswet per 1 mei geeft de NMa extra mogelijkheden harder op te treden. Veel bouwers frustreerden het onderzoek door te weigeren gevraagde informatie in te leveren. Tot grote ergernis van de NMa lachten de bedrijven in hun vuistje om de boete die daarvoor staat. Onder meer Volker Wessels, Heijmans, GTI en Van Hattum en Blankevoort kregen de maximale vordering van 4500 euro op hun deurmat. Bouwers die na 1 mei niet meewerken, komen er minder makkelijk van af. De boete gaat namelijk omhoog naar 1 procent van de jaaromzet van de onderneming en kan in de miljoenen lopen. Een andere grote frustratie wordt eveneens per 1 mei opgelost met de mogelijkheid om ook privé-vertrekken binnen te vallen. Het bleek voor de NMa niet makkelijk om aan referentiemateriaal te komen om de Bos-boekhouding te staven. Veel schaduwboekhoudingen bleken in auto’s of woningen van werknemers te liggen.

Reageer op dit artikel