nieuws

nieuwe woningen per 1 januari energiezuiniger

Geen categorie

Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden.

De zogenoemde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuw te bouwen woningen is aangescherpt van 1.0 naar 0.8. De aanscherping van de EPC past binnen het streven van het kabinet om de CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Het besluit tot aanscherping van de EPC is op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad. Per 1 januari 2006 zal ook de herziene energieprestatienorm (EPN) voor de woningbouw (NEN 5128:2004) gelden. In deze nieuwe methode is het zomercomfort meegenomen, zodat oververhitting in de zomer in het ontwerp al kan worden voorkomen en het achteraf installeren van airco’s wordt beperkt. VROM heeft deze berekeningsmethode aangewezen in de bouwregelgeving als goede methode om de energieprestatie van een woning te berekenen.

Reageer op dit artikel