nieuws

nieuwe plv. directeur-generaal ruimte

Geen categorie

Chris Kuijpers (46) is per 1 maart 2006 benoemd tot plaatsvervangend Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hij volgt Jacques van der Jagt op, die per 1 april vervroegd zal uittreden. Kuijpers blijft daarnaast Directeur Realisatie en Ontwikkeling bij het Directoraat-Generaal Ruimte, een functie die hij sinds 1 augustus 2002 vervult.

Reageer op dit artikel