nieuws

nieuwe medewerkers vvp

Geen categorie

Aan de Vereniging Vastgoed Participanten, VVP, is sedert 1 april 2006 Thuy Phan en sedert 1 mei 2006 J.

.Y. Wehrens verbonden. Thuy Phan heeft een juridische achtergrond en Josine Wehrens heeft een journalistieke achtergrond. De VVP stelt zich tot doel de belangen te behartigen van alle beleggers die in collectieve vastgoedconstructies participeren. Zij doet dit door nieuwe aanbiedingen in de markt kritisch te toetsen op redelijkheid en doorzichtigheid. Tevens volgt ze, op verzoek van leden, lopende beleggingsvehikels tot en met het exit-scenario. Haar bevindingen en adviezen worden beschikbaar gesteld aan de beleggers/leden. Dit steunt hen bij participatiebeslissingen en eventuele conflicten. Tevens levert de VVP een aantal additionele diensten, zoals een online helpdesk voor specifieke vragen. De VVP is onafhankelijk van de individuele aanbieders en wordt primair gefinancierd door participanten via hun lidmaatschap.

Reageer op dit artikel