nieuws

nettowinst leasinvest real estate stijgt met bijna 60 procent

Geen categorie

Het gebroken boekjaar 1 juli 2005 tot 30 juni 2006 is voor het Belgische vastgoedfonds Leasinvest Real Estate uitzonderlijk geweest.

De nettowinst steeg met 19,7 miljoen euro wat neerkomst op een stijging van 58,4 procent ten opzicht van het vorige boekjaar ( was 12,4 miljoen euro). De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille nam toe van 91,15 tot 95,87 procent. De reële waarde van vastgoedportefeuille groeide met 74 procent van 268 miljoen euro naar 467 miljoen euro dankzij acquisities.De geconsolideerde vastgoedportefeuille van Leasinvest Real Estate is aanzienlijk gestegen tijdens het afgelopen boekjaar dankzij de acquisities van 2 portefeuilles, namelijk de Luxemburgse van de bevek Dexia Immo Lux (13 gebouwen) en een portefeuille van 4 gebouwen van Extensa Group. De stijging van de bezettingsgraad van is enerzijds te verklaren door bovenvermelde acquisities (de bezettingsgraad van de portefeuilles van Dexia Immo Lux en Extensa Group bedraagt respectievelijk 95,1 en 100 procent), en anderzijds door succesvolle commerciële inspanningen met betrekking tot de bestaande portefeuille.Het eigen vermogen bedroeg eind juni 2006 237,8 miljoen euro ten opzichte van 180 miljoen euro eind vorig boekjaar. De stijging is voor een groot deel te verklaren door de inbreng door AXA Belgium van 3 vennootschappen, waardoor het eigen vermogen met 47,7 miljoen euro verhoogd werd. Op 29 maart 2006 verwierf AXA Belgium namelijk 100 procent van de aandelen van 3 dochter-vennootschappen van Extensa Group (voorheen Leasinvest), de promotor van Leasinvest Real Estate (LRE). Deze aandelen heeft AXA Belgium vervolgens op 29 mei 2006 ingebracht in LRE tegen nieuw uit te geven aandelen van hetzelfde type als de bestaande aandelen Het eigen vermogen steeg hiermee met 47,7 miljoen euro. Sinds het einde van het afgelopen bokjaar is Leasinvest Real Estate door twee opeenvolgende transacties ook voor 100 procent aandeelhouder geworden van Square de Meeûs 5-6.

Reageer op dit artikel