nieuws

Neprom en steden: snelle invoering grondexploitatieregeling

Geen categorie

In een brief aan de vaste kamercommissie voor VROM pleiten de 26 grote gemeenten (G26) en de Neprom voor een snelle invoering van een wettelijke grondexploitatieregeling, gericht op verplicht kostenverhaal, die ook op bovenlokaal niveau kan worden ingezet.

Ook pleiten ze voor een verplichtend kader waarbinnen centrale steden met omliggende gemeenten tot afspraken kunnen komen. De brief is de gezamenlijke reactie op de Nota Ruimte van minister Dekker van VROM. Om tot ‘krachtige’ steden te komen, moet worden voorkomen dat een trek van midden- en hogere inkomens van de stad naar het platteland ontstaat. Daarom vinden de partijen het noodzakelijk om ‘met voorrang in de binnensteden te investeren en hier meer duurdere woningbouw te plannen’. De mogelijkheid om in het landelijk gebied te bouwen voor de natuurlijke aanwas, moet in regionaal verband worden afgestemd. Lukt dit niet, dan is er in de visie van de G26 en Neprom een rol voor de provincie weggelegd. De partijen maken zich daarbij zorgen dat er in de toekomst onvoldoende overheidsbijdragen beschikbaar zijn voor de locatieontwikkeling. Neprom en G26 vinden dat moet worden voorkomen ‘dat ontwikkelingsplanologie ontaardt in bezuinigingsplanologie’. De partijen wensen verder dat meer prioriteit wordt gegeven aan herstructurering van bedrijventerreinen dan aan bouw van nieuwe terreinen. De Nota is hierover niet helder. Verder constateren zij, met zorg, dat ontbrekende schakels in de infrastructuur van het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet nu onvoldoende in de besluitvorming worden meegenomen bij de planning van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties en andere locaties die veel mobiliteit genereren.

Reageer op dit artikel