nieuws

Nederlandse kantorenmarkt lijkt uit dal te klimmen

Geen categorie

Gezien de derde kwartaalcijfers van de landelijke vastgoedorganisatie Dynamis lijkt er sprake van een voorzichtig herstel van de Nederlandse kantorenmarkt.

De opname is met 24 procent gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook vertoont het gemiddeld vloeroppervlak van de transacties al langere tijd een stijgende lijn. De steden Zwolle, Almere, Groningen, Amersfoort en Zwolle lopen met hun positieve cijfers voorop.Het herstel van de kantorenmarkt lijkt gelijk op te lopen met het voorzichtige herstel van de economie. De krachtige groei van de wereldeconomie heeft positieve effecten op de Nederlandse export. Recente CBS-cijfers laten een daling van de werkloosheid zien, terwijl het CPB rekening houdt met een economische groei van 1,25 procent in 2004 en 1,5 procent in 2005. Uit de laatste raming van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, forser is gestegen dan eerder was voorzien.Opvallend was het grote aandeel (52 procent) van de overheid non-profit sector in de transacties. Dit is waarschijnlijk een incidentele piek, want in 2003 en de eerste zes maanden van 2004 nam deze sector tussen de 33 procent en 49 procent van de totale opname voor haar rekening. De grootschalige herhuisvesting van het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen), die van 171 vestigingen teruggaat naar 27, drukt een belangrijk stempel op zowel het aantal transacties als het gemiddeld vloeroppervlak. Dit kwartaal waren er 169 transacties met een gemiddelde grootte van 1670 m2. Drie van de vier grootste transacties kwamen voor rekening van het UWV, te weten: 15.870 m2 in Groningen, 12.500 m2 in Zwolle en 12.000 m2 in Almere. Van de Randstadsteden sprong Rotterdam eruit door haar positieve performance. In de Maasstad werd in het derde kwartaal evenveel gehuurd als in de eerste twee kwartalen van 2004 samen. Regionaal liet Zwolle de grootste daling (-22 procent) van het aanbod zien, terwijl de grootste stijger Den Bosch (+35 procent) is. Amersfoort en Almere hebben het opnameniveau van 2003 al geëvenaard.    

Reageer op dit artikel