nieuws

Nederlanders tegen te veel vrijheid voor huizenbouw

Geen categorie

De meeste Nederlanders willen dat het Rijk of de provincie controle houdt op wat er mag worden gebouwd, om te voorkomen dat te veel natuur en akkers en recreatiegebieden vollopen.

Volgens een dinsdag gepresenteerde peiling van TNS NIPO vindt 89 procent van de Nederlanders dat. Het kabinet stuurt er in de Nota Ruimte over de toekomstige inrichting van Nederland, die deze week ter goedkeuring voorligt, juist op aan de gemeenten meer vrijheid te geven om voor hun groeiende bevolking huizen te bouwen. Ook in het Groene Hart zijn bouwlocaties voorzien, alles om de woningbouw op te voeren. Die plannen zinnen veel Nederlanders kennelijk niet. De Stichting Natuur en Milieu legde als opdrachtgever van de peiling de plannen voor aan 500 Nederlanders boven de achttien jaar. Nog eens 96 procent is van mening dat het Rijk gemeenten moet aanmoedigen natuur en zogenoemd open landschap te beschermen. Acht op de tien ondervraagden verwacht verder dat als gemeenten geen duidelijke regels van provincie of Rijk krijgen, elke gemeente voor zich woonwijken en bedrijfsterreinen blijft bouwen. Overigens zijn de meningen verdeeld over bedrijfsterreinen, die VROM-minister Dekker meer ruimte gunt tegen de zin van bijvoorbeeld Milieudefensie (‘plattedozenplanologie’). Iets meer dan de helft (54 procent) stoort zich er niet aan, tegen 44 procent wel. De percentages voor- en tegenstanders van de stelling dat bedrijfsterreinen teveel ruimte innemen, zijn bijna gelijk: 48 tegen 45.

Reageer op dit artikel