nieuws

nederlander wil liever geen nieuwbouw

Geen categorie

Ruim 55 procent van de Nederlandse woningzoekenden wil een woning in het oude gedeelte van een stad.

Slechts 22 procent geeft de voorkeur aan nieuwbouw. Dit zijn conclusies uit een woningmarktonderzoek van het RTL4-tv-programma My First Home waarbij de woonvoorkeuren van 534 woningzoekenden zijn onderzocht. Het tv-programma merkte bij de intake van kandidaten voor de programmareeks van dit najaar, dat bestaande woningen veruit het meest populair zijn. Naar aanleiding van deze trend hebben we samen met woonkrant.nl onderzocht waarnaar de meeste interesse van woningzoekenden uit gaat’, aldus Hans Erik Kraan van Networks Unlimited, producent van My First Home. Als het gaat om een locatie woont men het liefst aan de rand van de stad (25 procent) of in het centrum (21 procent). Van de ondervraagden woont 17 procent graag in het centrum. Opmerkelijk is dat ook maar 17 procent van de ondervraagden buiten de stad wil wonen. Voor 30 procent van de ondervraagden is de omgeving de belangrijkste beweegreden om ergens wel of niet te willen wonen, niet per se het type woning.Opmerkelijk is dat woningcorporaties juist oudere woningen aan de binnenstadsranden op grote schaal slopen. Het vervangen van oudere sociale huurwoningen door nieuwbouw moet de leefbaarheid in probleemwijken vergroten, maar dat is volgens prof. ing. André Thomsen, hoogleraar Woningverbetering aan de TU Delft, een dure misvatting. ?De problemen worden niet gesloopt, maar verplaatst. Er zijn inderdaad problemen, zoals bijvoorbeeld de hoge werkloosheid onder slecht geschoolde allochtone jongeren, maar deze zijn sociaal-cultureel van aard en die problemen los je niet op door goedkope woningen te slopen.’ Door het tekort aan goedkope stadswoningen, zouden de sloopwoningen moeten worden gespaard, aldus Thomsen. ?Niet het Rijk, maar juist de gemeenten zouden meer moeten doen om het verkrijgen van een sloopvergunning te bemoeilijken. Hij nam onlangs wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de TU Delft met een rede getiteld: ?Nederland sloopt teveel huizen’.

Reageer op dit artikel