nieuws

nederland in 2015: steden groeien uit elkaar

Geen categorie

In 2015 is de kloof tussen Randstad en periferie toegenomen.

Een aantal steden in Brabant, Gelderland, Overijssel en Flevoland profiteren mee van de economische kracht van de Randstad, andere gebieden blijven achter. Dat blijkt het rapport Nederland in 2015 van het project toekomstverkenning stedelijke gebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgangspunt is een bevolkingsomvang van 16,64 miljoen in 2015 (2006: 16,33 miljoen).Gemeenten en steden waarin veel nieuwbouw verrijst, zullen het meest groeien. Dat zal het geval zijn in de centrale steden in Friesland en Groningen, in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en in Flevoland. Zeeland en Limburg blijven in groei achter. Het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland neemt toe van 1,7 miljoen in 2005 naar 1,97 miljoen in 2015. De komende jaren verlaten ook allochtone gezinnen de stad. Hoog- en laagopgeleiden wonen in 2015 in de steden vlak bij elkaar en toch leven beide groepen in gescheiden werelden. Hoogopgeleiden zorgen voor koopkracht in de stad en creëren zo werkgelegenheid voor lageropgeleide groepen bijvoorbeeld in horeca en detailhandel. Maar uit toenemende inkomensongelijkheid en segregatie kunnen sociale problemen ontstaan. Het aandeel laagopgeleiden in Nederland daalt met 5 procent van 44 naar 39 procent. In de periferie is het opleidingsniveau lager dan in de Randstad. In Limburg en Zeeland valt een laag opleidingsniveau samen met vergrijzin

Reageer op dit artikel