nieuws

natuurorganisaties: geen nieuwe bedrijventerreinen

Geen categorie

Gemeenten en provincies smijten met ruimte voor bedrijventerreinen.

Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe spannen de kroon door zes tot negen keer meer bedrijventerreinen beschikbaar te stellen dan nodig. Totaal gaat het om een oppervlakte van 45.000 hectare, vergelijkbaar met drie keer Texel. Dat blijkt uit een voorpublicatie van een onderzoek van Stichting Natuur en Milieu in samenwerking met de Provinciale Milieufederaties. De milieuorganisaties boden hun bevindingen aan tijdens de opening van het Meldpunt zuinig op Ruimte aan VROM-minister Pieter Winsemius.Het onderzoek naar de benodigde ruimte voor bedrijventerreinen is onderdeel van de ruimtecampagne van Natuur en Milieu en de Milieufederaties. De open ruimte in Nederland slibt sluipenderwijs dicht met bedrijventerreinen, kassen, woonwijken en snelwegen, zo concludeerde eerder al het Milieu- en Natuurplanbureau in zijn laatste Natuurbalans.Veel Nederlanders vinden het volbouwen van hun omgeving een groot probleem. De mensen verliezen hun recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Rust zoeken door te gaan wandelen en fietsen in het open landschap wordt steeds moeilijker. Natuur en Milieu en de Milieufederaties willen die zorg en verontwaardiging zichtbaar maken en hebben daarom vanaf vandaag het Meldpunt zuinig op Ruimte geopend. Iedereen kan tot begin maart op www.zuinigopruimte.nl voorbeelden aanmelden van ongewenste nieuwe bedrijventerreinen, kassen en woningbouw in de open ruimte en van leegstand en verrommeling. Het meldpunt is gisteren geopend met meldingen van onder andere VROM- minister Pieter Winsemius, Krista van Velzen (SP), Diederik Samson (PvdA) en de tv-presentator Mieke van der Weij.

Reageer op dit artikel