nieuws

Natuurmonumenten: bouwgrond moet schaars blijven

Geen categorie

Schaarste aan bouwgrond zal ervoor zorgen dat mensen ook in de toekomst kunnen genieten van landschap, natuur en een mooie leefomgeving.

De Vereniging Natuurmonumenten pleitte dinsdag vooruitlopend op de nieuwe Nota Ruimte, die dit voorjaar zal worden gepresenteerd door minister Dekker van VROM, ‘tijdelijk een harde grens’ te trekken die moet aangeven waar de huidige en geplande bebouwing ophoudt. Helemaal op slot hoeft het buitengebied in de visie van Natuurmonumenten overigens niet. Bouwen in het landelijk gebied (met uitzondering van natuurgebieden) kan mondjesmaat, wanneer voldaan wordt aan strenge kwaliteitseisen en in de plannen ook verbeteringen zijn opgenomen voor natuur en landschap. Om dat te bereiken, is het nodig dat gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners samen plannen maken voor woningbouw, wegenstelsels, natuur, landschap en recreatiegebieden. Het idee hierachter is dat de zogenoemde rode functies als woningbouw en bedrijventerreinen de aanleg en onderhoud van natuur en landschap financieren. De winst die geboekt wordt wanneer op landbouwgrond mag worden gebouwd, moet volgens Natuurmonumenten dan ook ten goede komen aan investeringen in natuur, landschap of recreatie dichtbij het bouwproject. Nu is het vaak de grondeigenaar die deze winst in zijn zak steekt. Op deze manier kan het kabinet volgens de Vereniging een eind maken aan grondspeculatie en stimuleert zij nieuwbouw en ontwikkeling binnen de bestaande steden, de zogenoemde inbreiding. Om dit samenspel voor een mooie leefomgeving van de grond te krijgen, zou de overheid volgens Natuurmonumenten procesvoorwaarden moeten vastleggen voor die bouwplannen in het buitengebied. Gemeenten kunnen binnen die richtlijnen met de anderen aan de slag terwijl de provincie moet controleren of de gemeenten zich aan de gestelde voorwaarden houden.    

Reageer op dit artikel