nieuws

MKB wil meer samenhang in ruimtelijke ontwikkeling

Geen categorie

MKB-Nederland wil meer samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling.

De Nota Ruimte besteedt te weinig aandacht aan de aanstaande demografische ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor de economie. Dat heeft de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf donderdag in Den Haag gezegd. MKB heeft voorstellen gedaan om de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM) aan te scherpen. De Tweede Kamer bespreekt deze volgende week. MKB pleit voor meer aandacht voor de veranderingen in aantal en samenstelling van de bevolking, zoals de vergrijzing. Die hebben gevolgen voor de manier waarop de economische activiteiten worden gerangschikt. De organisatie heeft een rondgang gemaakt door het hele land en streekplannen, structuurschetsen en provinciale ontwikkelingsplannen op een rijtje gezet. Wat betreft MKB dienen al die plannen waar nodig te worden herzien door een centrale aanwijzing op basis van de Nota.     

Reageer op dit artikel