nieuws

Minister Dekker ondersteunt SVn Plusfonds

Geen categorie

Het nieuwe revolving fund van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan zeker bijdragen aan de versnelling van de stedelijke vernieuwing en het verbeteren van de leefkwaliteit in de wijken.

‘Door van leningen gebruik te maken komt geld in het fonds terug en kan telkens weer opnieuw een project worden opgestart’, zei minister Dekker van VROM gisteren bij de introductie van het SVn Plusfonds in Utrecht. De minister wil het initiatief verder stimuleren door te onderzoeken of er binnen de wet ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) mogelijkheden zijn om stortingen in het fonds te doen. ‘Maar eigenlijk zouden ook andere vermogende partijen zich bij het initiatief moeten aansluiten.’ Ze stelt voor dat de SVn met VROM tot een afspraak komt waarbij gemeenten een beperkt deel van hun ISV-middelen als revolving fund in beheer kunnen geven bij het SVn. Dergelijke constructies mogen volgens haar een heldere financiële verantwoording niet in de weg staan.Constructies via woningcorporaties kunnen volgens Dekker niet worden toegestaan. De huidige regelgeving staat niet toe dat corporaties optreden als bankier of makelaar.    

Reageer op dit artikel