nieuws

minder toezicht op ruimtelijke plannen

Geen categorie

De Ministerraad is op voorstel van minister Dekker van VROM akkoord om het preventieve toezicht door het Rijk op ruimtelijke plannen van andere overheden te verminderen.

Het voorstel sluit daarmee aan op de decentrale sturingsfilosofie van de Nota Ruimte ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’.Sinds 1 januari beoordeelt het Rijk provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen aan de hand van twee selectieve rijksbrede toetslijsten. Doel is te komen tot één reactie van het Rijk op de plannen van andere overheden onder meer door een versterking van de rijkscoördinatie door het ministerie van VROM. Over twee jaar volgt een evaluatie. Dan zal ook worden bekeken of het preventieve toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen geheel kan worden overgelaten aan provincies.De nieuwe werkwijze zal nog worden afgestemd met de provincies en de gemeenten. De werkwijze betekent vooral voor gemeenten een vermindering van de bestuurslasten bij procedures rond ruimtelijke plannen en projecten. Hierdoor kunnen deze procedures sneller verlopen, zo is de verwachting.

Reageer op dit artikel