nieuws

Maximering onroerendzaakbelasting jaar later

Geen categorie

Het kabinet heeft vrijdag besloten de tarieven van de onroerendzaakbelasting (OZB) niet al per 1 januari 2005 aan een maximum te binden, maar pas een jaar later.

De maatregel valt dan samen met de afschaffing van het gebruikersdeel van deze gemeentelijke belasting, dat wordt betaald door huurders en huiseigenaren.Vice-premier Zalm heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad. Hij wees erop dat de komende tijd een herwaardering van het woningbezit plaatsvindt. Ook daarom is het volgens Zalm niet goed mogelijk om de OZB-tarieven al per 1 januari te maximeren. Eerder stelde het kabinet het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB al een jaar uit. Dat zou aanvankelijk per 1 januari 2004 gebeuren. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft verontwaardigd gereageerd op wat zij een ‘plotseling besluit’ noemt. Zij vreest dat de gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren en huurders volgend jaar ‘opnieuw fors stijgen’. Van het kabinetsvoornemen die stijging een halt toe te roepen blijft niets over, zo stelt VEH.     

Reageer op dit artikel