nieuws

lre verwerft controle over dexia immo lux

Geen categorie

De Belgische vastgoedbevak Leasinvest Real Estate (LRE) heeft de controle verworven over de Luxemburgse vastgoedbevek Dexia Immo Lux (DIL) via de overname van de participaties van Dexia Bank België en groep Ethias (51,13 procent).

Ook de honderd procent participatie in Dexia Immo Lux Conseil SA is verkocht aan LRE. Leasinvest Real Estate zal een openbaar bod lanceren tot overname van de resterende aandelen. De kapitalisatie- en distributieaandelen van DIL zijn genoteerd aan de Luxemburgse beurs en op Euronext Brussel. LRE betaalde per kapitalisatieaandeel 3.150,20 euro en per distributieaandeel 1.467,57 euro wat neerkomt op een prijs van ongeveer 111 miljoen euro voor de totale controleparticipatie van 51,13 procent in DIL.Leasinvest Real Estate heeft zich voorgenomen om aan dezelfde voorwaarden in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg een vrijwillig openbaar overnamebod te lanceren op alle resterende kapitalisatieaandelen en distributieaandelen (‘coupon nummer 15 onthecht’) van DIL. Het bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat Leasinvest Real Estate na afloop van het bod rechtstreeks of niet-rechtstreeks beschikt over ten minste 67 procent van de aandelen uitgegeven door DIL en over meer dan de helft van de distributieaandelen van DIL. Ingeval van verwerving van honderd procent van de resterende aandelen van DIL bedraagt de investering in het kader van voormeld openbaar bod in totaal ongeveer 66,3 miljoen euro.Dexia Immo Lux (DIL) is een collectieve beleggingsvennootschap met variabel kapitaal (bevek) gevestigd in het Groot-Hertogdom Luxemburg. DIL bezit dertien gebouwen die uitsluitend in het Groot-Hertogdom Luxemburg zijn gelegen. De gebouwen zijn meestal multi-tenant gebouwen en bestaan uit in Luxemburg stad (78 procent), 1 semi-industrieel gebouw op Cloche d’Or (14 procent) en twee supermarkten in de periferie (8 procent). De bezettingsgraad bedraagt 94,39 procent en de oppervlakte omvat in totaal 48.651 m2. Door deze acquisitie verhoogt de geconsolideerde vastgoedportefeuille van LRE tot over 400 miljoen euro. Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg. Op 31 december 2005 bedroeg de reële waarde 272,24 miljoen euro en de investeringswaarde 279,21 miljoen euro. De portefeuille in België vertegenwoordigt op diezelfde datum 192.000 m2, gelegen op dertien locaties en verspreid over 37 gebouwen.

Reageer op dit artikel