nieuws

‘lage inkomens profiteren meest van renteaftrek’

Geen categorie

De hypotheekrenteaftrek pakt gunstiger uit voor huishoudens met een laag inkomen dan tot nu toe gedacht.

Een gezin met een eigen huis en een inkomen beneden modaal (ongeveer 30.000 euro per jaar) heeft door de renteaftrek een voordeel van 13 procent van het besteedbaar inkomen. Gezinnen met een inkomen van drie keer modaal hebben slechts een voordeel van 7 procent. Dat concluderen drie economen van het pensioenfonds ABP in het economenblad ESB op basis van cijfers van het ministerie van Financiën.De conclusies zijn in strijd met een cruciale veronderstelling van de PvdA. De sociaal-democraten pleiten al enige tijd voor een ingreep in de hypotheekrenteaftrek en benadrukken daarbij dat de vooral de hogere inkomens nu profiteren van deze regeling. Rijkere Nederlanders vallen immers in een hoogste belastingtarief van 52 procent. Van elke euro die ze aan rente op hun hypotheek betalen, wordt 52 cent door de overheid gesponsord. Bij minder welvarenden is dat voordeel slechts 42 cent per euro.De redenering van de PvdA gaat niet op, blijkt uit het onderzoek van de ABP-economen. De verklaring is dat mensen in de lagere inkomensklassen relatief veel meer aan hun hypotheek kwijt zijn dan welgestelden. Een huiseigenaar met een inkomen beneden modaal is iets meer dan 40 procent van zijn inkomen kwijt aan hypotheekrente, gezinnen met drie keer modaal ruim 15 procent. Het voordeel van de aftrek voor de lagere inkomens tikt dus veel harder door.Wanneer fiscale regelingen als het eigenwoningforfait, de overdrachtsbelasting en de OZB in de berekeningen worden meegenomen, blijken de lagere inkomensgroepen nog altijd relatief meer te profiteren dan de hogere inkomens – zij het dat de verschillen dan minder groot zijn. Als wordt meegenomen dat over het huis geen vermogensbelasting wordt betaald in box 3, dan schiet het voordeel voor de inkomens beneden modaal naar 17 procent.

Reageer op dit artikel