nieuws

klacht tegen makelaarsland afgewezen

Geen categorie

De Centrale Raad van Toezicht van de NVM heeft de klacht van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de NVM tegen Makelaarsland afgewezen.

Volgens de tuchtrechter zijn de bestaande normen onvoldoende duidelijk om de klacht aan te toetsen. Dit betekent dat de bestaande regelgeving onderwerp van gesprek zal worden binnen binnen de vereniging, omdat de kwaliteit voor de NVM essentieel is.Kern van de klacht was dat Makelaarsland niet kan voldoen aan de kerntaak van zijn dienstverlening (bemiddeling) zonder dat binnen zijn zijn kantoor lokaal relevante kennis voor handen is. Die kennis zou essentieel zijn bij het bepalen van de vraagprijs en het voeren van onderhandelingen. De makelaar moet hiervoor het te verkopen object minstens eenmaal zelf te hebben opgenomen. Daarbij gaven NVM en MVA aan dat een makelaar deze werkzaamheden wel binnen zijn kantoor mag uitbesteden, maar niet structureel buiten zijn kantoor, zelfs niet als dat geschiedt aan NVM-lden. Dit zou namelijk op een kernonderdeel de kwaliteit van de dienstverlening aantasten. De Centrale Raad komt als tuchtrechter tot het oordeel dat bestaande normen onvoldoende duidelijk zijn om de klacht aan te toetsen.Over een ander belangrijk punt – duidelijkheid over de inhoud van de dienstverlening – deed de burgerlijke rechter in een kort geding vorige week uitspraak. Voor de tweede maal oordeelde de rechter dat een (voorgenomen) reclamespot van Makelaarsland op dit punt misleidend was.

Reageer op dit artikel