nieuws

kamer vrijwel akkoord met liberalisering huurmarkt

Geen categorie

Minister Dekker heeft gisteravond een kamermeerderheid achter haar huurplannen gekregen.

CDA, VVD en LPF zegden na verduidelijkingen van de VVD-minister op onderdelen hun steun toe. Regeringspartij D66 lijkt bijna om en noemde de aangepaste plannen van Dekker ‘een goede stap in de richting’. D66 wil wel nog via moties afdwingen dat gemeenten meer zeggenschap krijgen over het tegengaan van segregatie op de woningmarkt. PvdA, GroenLinks en SP bleven faliekant tegen. Volgens hen zullen huurders ‘blijven zitten waar ze zitten’, waardoor de doorstroming nog verder wordt belemmerd. De oppositiepartijen slaagden er echter niet in een vuist te maken tegen Dekkers huurplannen.Buiten de Kamer om kan de minister evenwel op minder steun rekenen. Behalve veel gemeenten, de woningcorporaties en vastgoedinvesteerders, stelt nu ook de Raad voor Economische Adviseurs (REA) vraagtekens bij het voorgenomen huurbeleid. Volgens dit adviesorgaan voor de Tweede Kamer, gaat het plan van Dekker ‘nog lang niet ver genoeg’ en zouden nieuwe huren direct fors moeten worden verhoogd. Het is beter om de huren vrij te laten en de lage inkomens financieel te steunen. Alleen dan zullen er voldoende woningen worden bijgebouwd, aldus de REA.Het adviesorgaan meent dat de overheid de woningnood zelf heeft gecreëerd. Het Rijk heeft de huren volgens de REA sinds de Tweede Wereldoorlog kunstmatig laag gehouden. Daardoor ontstond een ‘schier oneindige vraag’, terwijl het commercieel onaantrekkelijk werd om nieuwe huurwoningen te bouwen. Woningnood was hiervan het onvermijdelijke gevolg, zo concludeert de REA

Reageer op dit artikel