nieuws

kamer: rem op salarissen corporatiedirecteuren

Geen categorie

Het kabinet moet van de Tweede Kamer maatregelen nemen tegen de gestegen salarissen van corporatiedirecteuren.

Concreet dient minister Dekker van VROM een beloningscode op te stellen met een maximumsalaris voor directeuren en toezichthouders van woningcorporaties. De Tweede Kamer heeft hierover gisteren een motie van Ineke van Gent (GroenLinks) aangenomen.Met een beloningscode voor corporatiedirecteuren, kan een rem worden gezet op de hoge salarissen in de corporatiesector. Uit het recente overzicht van Intermediair bleek dat veel directeuren van woningcorporaties fors meer verdienen dan de minister-president. Een salaris van ruim dertigduizend euro per maand is geen uitzondering; als het aan GroenLinks ligt wordt het salaris van de minister-president het maximum voor alle topbestuurders in de publieke sector. Van Gent zal er op toezien dat minister Dekker de motie snel en nauwkeurig in de praktijk brengt. Morgen houdt de Kamer op verzoek van GroenLinks een spoeddebat over de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector, mede naar aanleiding van de Intermediair-lijst over veelverdieners.

Reageer op dit artikel