nieuws

Kadaster: minder koopakten, meer hypotheekakten

Geen categorie

Het aantal koopakten in de vastgoedmarkt is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 2 procent gedaald.

Het aantal hypotheekakten is gestegen met 8 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag 2003 van het Kadaster. Het Kadaster kende in 2003 een omzet van 190,7 miljoen euro, tegen 176,4 miljoen euro in 2002. De stijging is vooral veroorzaakt door de aanpassing van de tarieven per 1 augustus 2002 met gemiddeld 20 procent en per 1 maart 2003 met een inflatiecorrectie van 2,5 procent. Ook was er sprake van een hoger werkaanbod van minder arbeidsintensieve producten, vooral van hypotheekakten. De bedrijfslasten bedroegen 194 miljoen euro over 2003. Deze waren 195 miljoen euro in 2002. Het Kadaster schrijft over 2003 een winst van 2,4 miljoen euro in de boeken bij. De jaarrekening zoals vermeld in het jaarverslag, ligt ter goedkeuring bij de minister van VROM.

Reageer op dit artikel