nieuws

Kabinet wil 360 miljoen euro van bouwers

Geen categorie

Het kabinet wil totaal 360 miljoen euro verhalen op de bouwers.

Naast zo’n 100 miljoen euro aan schadevergoeding verwacht de Nederlandse Mededingingsautoriteit 160 miljoen euro aan boetes voor verboden bouwkartels, bovenop de reeds opgelegde 100 miljoen euro.Dat meldt Cobouw op basis van de Voorjaarsnota die minister Zalm (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De inkomsten zijn voor de komende jaren geraamd en opgenomen in de begroting. Dit jaar staan vorderingen van 100 miljoen euro door de NMa en 20 miljoen euro aan verhaalacties door Justitie gepland. Het kabinet verwacht daarmee dat de bouwers eieren voor hun geld kiezen en snel betalen, in plaats van eindeloze procedures aan te spannen. De inkomstenbron is voor de zekerheid wel uitgesmeerd over enkele jaren. De overtredingen van de mededingingswet en bijbehorende boetes zijn geraamd tot en met 2008. De juridische procedures en verhaalacties staan als opbrengsten geboekt tot en met 2006. Een optimistisch tijdpad, aangezien de procedures lang kunnen duren. De eerste en vooralsnog enige bouwfraudeclaim die onder de rechter is – zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden eist voor de Haagse rechtbank 1,4 miljoen euro van zestien aannemers – duurt al maanden en draait vooralsnog om de vraag of de civiele rechter wel bevoegd is in deze zaak.

Reageer op dit artikel