nieuws

kabinet legt regels bouw langs meetlat

Geen categorie

De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid met betrekking tot de Schipholbrand kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de huidige bouwpraktijk bij rijksinrichtingen zoals gevangenissen, maar ook ziekenhuizen, scholen, crêches en verpleeghuizen.

VROM start een reeks van onderzoeken naar de regels voor brandveiligheid in gebouwen en de toepassing en controle daarop. Dat blijkt uit de reactie die de ministers Hirsch Ballin (jusititie) en Winsemius (VROM) op de bevindingen van de onderzoeksraad naar de brand in het cellencomplex op Schiphol, waarbij elf mensen omkwamen. Volgens de ministers is het klip en klaar dat brandveiligheid structureel meer aandacht moet krijgen van de overheid. De aandacht gaat in eerste instantie vooral uit naar de unitbouw, maar ook permanente rijksgebouwen en instellingen waar mensen zitten met een beperkte bewegingsvrijheid, worden onder de loep gelegd.Het kabinet wil al binnen drie maanden laten weten of en hoe de bouwregels moeten worden aangepast op bijvoorbeeld de aanwezigheid van holle ruimtes in gebouwen. Begin volgend jaar wil VROM ook besluiten of de brandveiligheidseisen voor unitbouw inderdaad worden gelijkgesteld aan die van permanente bouw, zoals de onderzoeksraad bepleitte.

Reageer op dit artikel