nieuws

‘Kabinet gooit deur dicht voor concurrentie in nieuwbouw’

Geen categorie

Vorige week heeft minister Dekker van VROM in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet geen maatregelen zal nemen om concurrentie op de bouwplaats te bevorderen.

In een reactie zegt de Vereniging Eigen Huis dit ten zeerste te betreuren. ‘Concurrentie leidt immers tot lagere prijzen voor nieuwbouwwoningen met een betere kwaliteit.’ Al jarenlang pleit de belangenvereniging van huiseigenaren voor meer concurrentie op de grondmarkt. Hoewel het kabinet erkent dat er te weinig marktwerking is op de bouwplaats, wil zij niet zover gaan om gemeenten te verplichten grond openbaar aan te besteden voor het bouwen van woningen. Ook het principe dat de eigenaar van de grond (meestal een projectontwikkelaar) automatisch de bouwrechten heeft wil het kabinet niet verbreken. ‘De huidige situatie blijft daarmee in stand: te dure woningen met een te lage kwaliteit’, aldus de vereniging.De Vereniging Eigen Huis constateert dat het kabinet met zijn standpunt afstand neemt van de aanbevelingen in de Nota Grondbeleid uit 2001. De vereniging is van mening dat het realiseren van concurrentie op de grond- en woningbouwmarkt hoge prioriteit moet krijgen en door regelgeving moet worden afgedwongen. De Vereniging Eigen Huis heeft de leden van de Tweede Kamercommissies van VROM en Economische Zaken schriftelijk van haar ongenoegen over het kabinetsbeleid op de hoogte gesteld.     

Reageer op dit artikel