nieuws

kabinet akkoord met aangepaste wet schone lucht

Geen categorie

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een aangepaste wet voor schone lucht.

Deze wet moet het op termijn mogelijk maken de bouw van kleinere woningbouwprojecten en bedrijventerreinen, maar ook spitsstroken te hervatten. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van VROM bevestigd. De wet bepaalt dat kleinere bouwprojecten, bijvoorbeeld tot 2000 woningen, niet hoeven te worden getoetst aan de normen voor schone lucht. De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog over de wet buigen. Waarschijnlijk kan de bouw van in het slop geraakte kleinere woningbouwprojecten in het voorjaar van 2007 worden hervat. VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland zijn blij dat het kabinet nu een wetsvoorstel luchtkwaliteit heeft ingediend bij de Tweede Kamer. De juridische toetsing van afzonderlijke bouwprojecten aan de luchtkwaliteit moet echter wel definitief tot het verleden gaan behoren. De drie organisaties vrezen dat dit met het wetsvoorstel nog niet volledig is gegarandeerd. Het bedrijfsleven voert met de overheid nog overleg over de precieze juridische uitwerking van het wetsvoorstel.Het in het wetsvoorstel voorgestelde ‘nationaal programma luchtkwaliteit’ biedt een opening om snel een einde te maken aan de stagnatie van bouwprojecten, die het gevolg is van de Europese normen voor fijnstof. De laatste jaren heeft de Raad van State een groot aantal besluiten voor de aanleg van wegen en de bouw van woningen vernietigd, omdat niet wordt voldaan aan de strenge normen. Niet omdat die projecten fijnstof veroorzaken, maar omdat zij verkeer aantrekken.Het kabinet stelt nu een nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit voor. Daarin worden de positieve effecten op de luchtkwaliteit opgenomen van de ‘bronmaatregelen’, zoals roetfilters, waarvoor het kabinet al 900 miljoen euro heeft uitgetrokken. Daarnaast worden de indirecte negatieve effecten van nog aan te leggen wegen, woningen en bedrijventerreinen op de luchtkwaliteit opgenomen. Op die manier moet een robuust plan ontstaan, waarmee Nederland op termijn de Europese grenswaarden voor fijnstof haalt.Het wetsvoorstel maakt verschil in projecten die wel en die niet in betekenende mate – indirect – bijdragen aan de luchtkwaliteit. De effecten van projecten die niet in betekenende mate bijdragen, worden meegenomen in het nationaal programma. Besluiten over deze projecten kunnen niet meer worden vernietigd door de luchtkwaliteit.Bij de projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, wordt afzonderlijk juridisch getoetst of zij passen in het nationaal programma. VNO-NCW, MKB Nederland en Bouwend Nederland zijn bezorgd dat hiermee nog niet is gegarandeerd dat de huidige impasse voor realisatie van deze projecten volledig is weggenomen. Over eventuele alternatieven wordt nog overleg gevoerd met de overheid.

Reageer op dit artikel