nieuws

kabinet akkoord met aangepast huurbeleid dekker

Geen categorie

Het kabinet heeft het aangepaste huurbeleid van minister Dekker van VROM goedgekeurd.

De aanpassing betekent dat de huidige huurders van goedkope huurwoningen forse huurstijgingen voorlopig bespaard blijven, terwijl de minister toch een begin kan maken met haar liberaliseringsplannen. De minister is met de ministerraad overeengekomen vanaf 1 januari 2007 een kwart van de huurmarkt te liberaliseren. 5 Procent van de markt mag zonder maxima worden verhoogd, wat een ongelimiteerde jaarlijkse huurverhoging mogelijk maakt. Een vijfde (ongeveer 600.000 huurwoningen) zal op termijn worden geliberaliseerd. Voor deze 600.000 woningen kan per 1 januari 2007 al wel een additionele huurverhoging van 0,5 procent worden gevraagd, bovenop de huurstijging van 1,5 procent plus inflatie per 1 juli 2006. Deze 20 procent van de huurmarkt valt onder het zogeheten overgangsgebied. Dat betekent dat de maximale huur niet mag worden afgeschaft, voordat er landelijk tot 2010 445.000 nieuwe woningen zijn gebouwd. Daarvan moeten dan 111.000 woningen door woningcorporaties zijn gebouwd. De overige 75 procent van de huurmarkt blijft gereguleerd. Dat houdt in een gematigde maximale jaarlijkse huurverhoging en een maximale huur per woning op basis van het woningwaarderingstelsel. Per 1 juli 2006 betekent dat een huurstijging van maximaal de inflatie plus 1,5 procent. Het aantal woningen in deze categorie is landelijk overigens groot genoeg om de huishoudens met een inkomen tot ongeveer 33.000 euro per jaar te huisvesten. De Tweede Kamer zal deze voorstellen naar verwachting op 28 maart met minister Dekker bespreken. Daarna zullen de aanpassingen in wet- en regelgeving eveneens eerst aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Reageer op dit artikel