nieuws

JLL: sentiment op kantorenmarkt licht verbeterd

Geen categorie

Van een structureel herstel op de verschillende kantorenmarkten is nog geen sprake.

De verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2004 blijven behoudend. Wel is het sentiment op de kantorenmarkt licht verbeterd. Maar op zijn vroegst zal de kantorenmarkt vanaf 2006 structurele verbeteringen laten zien.Dit blijkt uit de kantorenmarktbarometer van vastgoedadviseur Jones Lang LaSalle. JLL gaat uit van een stabiliserende vraag naar kantoorruimte, een licht stijgend of gelijk blijvend aanbodniveau en huurprijzen die zich zullen handhaven op het huidige niveau. Dat laatste gebeurt wel met behulp van incentives zoals huurvrije periodes. Nieuwbouwinitiatieven zullen niet op risico worden uitgevoerd. Met de kantorenmarktbarometer peilt Jones Lang LaSalle het marktsentiment bij zijn vastgoedadviseurs over de kantorenmarkt in de vijf grote steden. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2004 kwam de barometer uit op een waarde van -2,75 (op een schaal van -15 tot +15), wat duidelijk maakt dat van een structureel herstel op de verschillende kantorenmarkten nog geen sprake is. In vergelijking met het einde van het derde kwartaal van 2003 is het sentiment op de kantorenmarkt wel licht verbeterd. Destijds stond de barometer op -6,75. Recente berekeningen van het Centraal Plan Bureau geven aan dat de economische groei in Nederland voor 2004 zal uitkomen op 1,25 procent, terwijl in 2003 nog werd uitgegaan van 1 procent. Economische groei vanaf 2,5 procent zal de werkgelegenheid pas structureel ten goede komen. Het aanbod van kantoorruimte zal op korte termijn in de vijf grote steden dan ook stabiliseren of nog licht toenemen, de vraag zal zich handhaven op het huidige niveau en de tophuren blijven onder druk staan. De verwachting is dat het dieptepunt van de economie en de daarmee gepaard gaande reorganisaties achter ons liggen. Uitzondering vormt echter de stad Utrecht, waar een verdere toename van het aanbod wordt verwacht. Hier zou het aanbod met name nog kunnen oplopen door het overtollig worden van bestaande kantoorruimte. De vraag zal volgens Jones Lang LaSalle in het tweede en derde kwartaal van 2004 niet substantieel verbeteren. Een stabilisatie op het niveau van het eerste kwartaal van 2004 lijkt realistisch. De tophuur staat in vrijwel alle steden onder druk en wordt ondersteund door incentives.

Reageer op dit artikel