nieuws

JLL: groeiende vraag naar kantoorruimte

Geen categorie

Jones Lang LaSalle verwacht – op basis van zijn kantorenmarktbarometer – voor de komende periode een groeiende vraag naar kantoorruimte in Nederland.

Voor een belangrijk deel gaat dit om vervangingsvraag. In sommige sectoren is ook sprake van uitbreidingsvraag, met een dalend aanbod tot gevolg. Met de kantorenmarktbarometer peilt Jones Lang LaSalle elk half jaar het marktsentiment bij zijn vastgoedadviseurs voor de kantorenmarkt in de vijf grote steden. Voor het vierde kwartaal van 2006 wordt uitgegaan van een stijgende vraag naar kantoorruimte; een dalend aanbodniveau; stabiele tot stijgende huurprijzen met afnemende incentives; en een groot aantal nieuwbouwplannen, maar nauwelijks ontwikkelingen die op risico worden gebouwd.

In de eerste drie kwartalen van 2006 nam de vraag naar kantoorruimte sterk toe in drie van de vijf grote steden. In Amsterdam en Rotterdam werd in deze periode zelfs al meer kantoorruimte verhuurd dan vorig jaar. Ook Den Haag liet een substantieel hoger opnamevolume zien dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Alleen in Utrecht en Eindhoven bleef het transactievolume achter bij dezelfde periode in 2005. Voor het vierde kwartaal zijn de vooruitzichten gunstig. Ook in Utrecht en Eindhoven, waar de opname tot nu toe enigszins achterbleef, wordt verwacht dat de totale opname in geheel 2006 het opnameniveau van 2005 zal evenaren, omdat een aantal serieuze zoekers actief is op de markt. Ook voor de overige grote steden wordt een sterk vierde kwartaal verwacht.

De positieve vooruitzichten op de kantorenmarkten hebben zich inmiddels vertaald naar een stijgende tophuur in Amsterdam. Deze bedraagt nu 325 euro per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak en heeft betrekking op nieuwbouw aan de Zuidas. Daarnaast nemen de incentives die de huurprijzen de laatste jaren op niveau hebben gehouden, in alle steden af voor het topsegment. Huurprijsgroei blijft vooralsnog beperkt door de incentives die eerst nog zullen afnemen. Dankzij de stijgende vraag naar kantoorruimte neemt het aanbod in de meeste steden af. Alleen Rotterdam en Utrecht laten nog een lichte stijging zien in vergelijking met een jaar geleden, doordat nieuwbouwprojecten hun voltooiing naderen en bestaande bouw wordt achtergelaten (Rijnsweerd, Alexanderpolder).

Leegstandspercentages zijn echter nog steeds hoog en variëren van 6,8 procent in Den Haag tot 17 procent in Amsterdam. Een deel van dit aanbod, variërend van 5 tot 20 procent, is dusdanig verouderd dat de verhuurbaarheid gering is en oplossingen moeten worden bedacht in de vorm van functiewijziging of renovatie om structurele leegstand af te wenden.

Reageer op dit artikel