nieuws

jjl ziet kansen voor de logistieke bedrijfsruimtemarkt

Geen categorie

Jones Lang heeft gisteren zijn Bedrijfsruimtemarktspecial 2006 gepresenteerd.

De special brengt het internationale krachtenveld waarin de Nederlandse logistieke bedrijfsruimtemarkt functioneert in kaart. Onder andere wordt duidelijk dat de sterke opkomst van ‘nieuwe’ economische reuzen – zoals China – naast bedreigingen vooral ook kansen biedt op logistiek gebied. Jones Lang LaSalle verwacht dat Nederland in de toekomst kan profiteren van de vestiging van Europese Distributiecentra. In eerste instantie zullen dit soort vestigingen kiezen voor de Mainports Rotterdam en Schiphol en op transportknooppunten zoals Tilburg en Venlo. Verbeteringen in de infrastructuur, zoals de Betuweroute, zullen echter ook andere locaties in staat stellen om van de toenemende vraag te profiteren. De verwachting is dat het railvervoer van goederen in de toekomst licht zal toenemen ten opzichte van de andere twee modaliteiten weg en water. Verder mag bedrijfsruimte als beleggingsproduct zich verheugen in structurele aandacht van beleggers. In 2005 werd 665 miljoen euro belegd in bedrijfsruimte, 16 procent meer dan het beleggingsvolume van 2004 en het gemiddelde van de periode 2000-2004. Voor een gedetailleerd artikel over de Bedrijfsruimtemarktspecial 2006, zie ook het meinummer van Vastgoedmarkt, dat afgelopen vrijdag verscheen.

Reageer op dit artikel