nieuws

ivbn fel gekant tegen meer ruimte voor corporaties

Geen categorie

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) is zeer ongelukkig met het voornemen van CDA en PvdA om woningcorporaties een nog groter deel van de woningmarkt te gunnen.

CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove en PvdA-Kamerlid Staf Depla stellen in het Financieele Dagblad dat corporaties ook actief mogen worden in het segment van de duurdere huur- en koopwoningen. Ook vinden zij dat minister Dekker van Volkshuisvesting (VVD) de commerciële vastgoedsector te veel in bescherming neemt. De fractiespecialisten van de regerings- en oppositiepartij trekken met dit voorstel samen op tegen de visie van minister Dekker op de toekomst van de corporaties . De VVD-minister heeft volgens de Kamerleden haar oor ook te veel te luister gelegd bij het ministerie van Economische Zaken, dat geen rekening houdt met volkshuisvestingsbelangen. De inkomensgrens van 33.000 euro, waarboven de sociale taken van woningcorporaties ophouden, vinden de Kamerleden te laag. IVBN-directeur Frank van Blokland vindt de benadering van beide Kamerleden absurd, omdat corporaties volgens de minister al een enorme vergroting van hun doelgroep krijgen. ‘De commerciële vastgoedsector is niet voorgetrokken. Integendeel. Wij hebben in een brief aan de Vaste Kamercommissie juist gepleit voor een inkomensgrens van 25.000 euro, die precies de grens van huurtoeslag is. Maar de minister heeft dat advies helaas niet overgenomen.’ De corporaties worden geacht hun bezit te splitsen in de gereguleerde huurwoningen (die in de moedercorporatie blijven, waarin staatssteun is toegestaan) en huurwoningen in het overgangsgebied en geliberaliseerd gebied. De laatste woningen moeten in een commerciële dochter worden ondergebracht en moeten onder gelijke marktomstandigheden met beleggers worden geëxploiteerd, dus ook met een vergelijkbare rendementsdoelstelling.Volgens Van Blokland is een oprekking van de doelgroep van corporaties naar een 33.000-eurogrens rampzalig voor vastgoedbeleggers. ‘Dat zal alleen maar leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie, marktverstoring en mededingingsproblemen in het segment tussen de 480 en 800 euro. Nu al richten woningcorporaties zich steeds meer op de midden- en vooral dure huurwoningen, terwijl ze zonder rendementsdoelstelling werken en gebruikmaken van staatssteun. De grens van 33.000 euro is voor ons al onacceptabel, laat staan een nog verdere verhoging. Ook bij beleggers blijft een groot deel van ons woningbezit in de toekomst gereguleerd (zonder staatssteun), terwijl daarnaast een groot deel van de markt voor ons ontoegankelijk wordt gemaakt ten gunste van corporaties. Een nog hogere grens betekent een absolute verdringing van de positie van vastgoedbeleggers’, zo waarschuwt de IVBN-directeur.

Reageer op dit artikel