nieuws

IVBN: ‘Effect huurprijsbeleid op doorstroming voorlopig beperkt’

Geen categorie

Op voorstel van minister Dekker (VROM) besloot het kabinet vrijdag tot een ingrijpende hervorming van het huurbeleid.

Het doel hiervan is meer variatie in het woningaanbod te stimuleren om zo de impasse op de Nederlandse woningmarkt te doorbreken. Minister Dekker stapt als basis voor de jaarlijkse huurverhoging over op het actuele inflatiecijfer in plaats van het hogere vijfjarig gemiddelde inflatiecijfer. Verder maakt zij beperkte reële huurstijgingen mogelijk. Er is daardoor de komende jaren sprake van een gematigde huurontwikkeling bij huurders. IVBN-vicevoorzitter Menno Maas over het voorgestelde beleid: ‘Het gematigde huurbeleid is voor huurders dus gunstig. Door als beleggers deze maatregelen te accepteren, dragen wij echter opnieuw weer enorm bij aan het betaalbaar houden van de huursector, wat niet onze taak is. De overstap op het actuele inflatiecijfer levert aan het eind van de beleidsperiode volgens berekeningen van ABF huren op die 2,8 procent lager liggen, waardoor verhuurders op een geschatte omvang van 10 miljard aan huurinkomsten, maar liefst 300 miljoen moeten laten zitten.’De IVBN maakt zich ook zorgen over de aan VROM opgelegde bezuinigingen van 250 miljoen euro structureel. Menno Maas: ‘Het als commerciële partij meebetalen aan die bezuiniging van 250 miljoen euro wijzen wij ten principale af. De minister vraagt ons als commerciële partijen de verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van het wonen voor huurders over te nemen. Beleggers hebben die verantwoordelijkheid echter niet, wij hebben een commerciële doelstelling om rendement te halen ten gunste van onder andere pensioenfondsen en verzekeraars.’ Volgens IVBN zijn over enkele jaren de economische omstandigheden waarschijnlijk voldoende verbeterd om de noodzakelijke forse reële huurstijgingen door te voeren. Menno Maas: ‘Wij vinden het huurprijsbeleid van de minister vrij voorzichtig en denken dat het effect op de doorstroming daardoor voorlopig zeer beperkt zal blijven. De minister verwacht veel van de extra investeringen in nieuwe huurwoningen door met name woningcorporaties en beleggers. Dan moet zij echter het investeringsklimaat verbeteren. Alles hangt nu af van de Kamer, die ruimte moet geven om meer marktwerking op de huurwoningenmarkt te introduceren.’    

Reageer op dit artikel