nieuws

introductie investeringskostenwijzer

Geen categorie

De Brink Groep brengt vandaag de Investeringskostenwijzer Woningbouw 2006 uit.

Deze biedt volgens de Brink Groep op eenvoudige wijze inzicht in de investeringskosten van nieuwbouwwoningen. Aan de hand van 36 referentiewoningen kunnen de investeringskosten van een specifiek woningbouwproject worden opgebouwd. Het kengetallenboek is het eerste boek dat op dit specifieke terrein en voor deze doeleinden op de Nederlandse markt verschijnt, zo verzekert de uitgever. De Brink Groep heeft in de Investeringskostenwijzer Woningbouw 2006 een zo compleet mogelijk overzicht van de verschillende typen eengezinswoningen en gestapelde woningen opgenomen. Van elk type zijn de investeringskosten onderbouwd op basis van diverse gerealiseerde projecten. De onderbouwing biedt de mogelijkheid de investeringskosten te verbijzonderen voor de betreffende opgave en in relatie te brengen met de te verwachten opbrengsten. Op basis hiervan kan in de initiatieffase op gefundeerde wijze een realistisch kosten-kwaliteitsniveau worden bepaald, aldus de Brink Groep. Tevens kan op een eenvoudige manier inzicht verkregen worden in de haalbaarheid van het plan en de ontwerpkaders voor de verdere ontwikkeling van het project. De Investeringskostenwijzer speelt volgens Brink Groep in op een duidelijke vraag van de markt. Op basis van marktonderzoek zijn de opbrengsten en de gewenste kwaliteit in beeld te brengen. De bijbehorende kosten daarentegen worden in de initiatieffase vaak gebaseerd op kengetallen. Deze kengetallen zijn doorgaans niet gerelateerd aan een onderbouwd kwaliteitsniveau en daardoor niet representatief voor de gewenste kwaliteit op de betreffende locatie. Het gevolg is dat de haalbaarheid van de ambitie onvoldoende kan worden onderbouwd en de ontwerpers onvoldoende duidelijke kaders hebben om mee te ontwerpen. Dit wreekt zich met regelmaat in latere ontwerpfasen. Met de Investeringskostenwijzer Woningbouw wordt een bijdrage geleverd aan een betere kaderstelling in de initiatieffase van ontwikkelingsprojecten.

Reageer op dit artikel